STRIKKER

PIGEONS

Facebook

Over


'Met weinig duiven hard spelen', dat was de gedachte toen Frans Strikker in 2015 herstartte met postduiven.

Tot eind jaren negentig speelde Frans met zijn vader Fons op het ouderlijk adres het programmaspel met de focus op de overnachting. De kapitein op het schip was toen zijn vader die met name het spel met de duivinnen op nest op de overnachtfond geweldig in de vingers had. De afgelopen jaren was het Fons die zich met de kweek bezig hield en Frans speelde met de duiven.

In eerste aanleg kwamen er enkele duiven van goed spelende liefhebbers uit zijn club, later in het jaar kwamen daar drie duiven bij van Will en Falco Ebben uit Boven-Leeuwen. Frans koos voor hen omdat ze met weinig duiven erg goed presteerden en met de gedachte dat hierdoor de kans op bruikbare jongen toe zou nemen. Het bleek een schot in de roos, er kwam een dochter uit Diablo x Famke (beiden 1. NPO), een zoon uit Edgar x Evolution (acht kinderen vlogen top 10 NPO) en een kleinzoon van topkweker Icarus. Alle drie gaven ze jongen die eerste prijzen wonnen in de Club, CC en Afdeling! In de jaren daarna kwamen er meerdere duiven van het tophok van Willy en Falco Ebben naar Hengelo waardoor het percentage Ebben duiven rond de 90 procent kwam te liggen.

Vanaf het eerste 'vliegjaar' in 2016 bleken de duiven tijdens de vluchten mee te kunnen met de betere duiven. Er werd onder andere in dat jaar een 3e duifkampioenschap Jong in de CC behaald.
 Na enkele jaren opbouwen had Frans In 2019 een goede ploeg bij elkaar van acht koppels en werd het vitessekampioenschap onaangewezen in de CC4 behaald en 4e onaangewezen in Afdeling 9.

Het voorjaar van 2020 leek goed te beginnen. De duiven trainden geweldig en niks leek een voortzetting van de goede uitslagen van 2019 in de weg te zitten. Helaas gooide Corona roet in het eten en werden de duiven terug in de verduistering gezet. Nadat plots de beperkingen opgeheven werden, bleek dat de duiven er minder goed uit gekomen waren dan dat ze erin waren gegaan. De duiven trainden veel minder, achteraf waarschijnlijk een gevolg van foutief voeren. De uitslagen waren matig, waardoor gestopt werd met de wedvluchten. Nadat de duiven terug op nest gezet waren en het voer aangepast was, kwam het trainen terug. Gevolg was een prima slot op de natour met een 2e natour onaangewezen in Afdeling 9.


In het voorjaar van 2021 werd het voersysteem aangepast waarbij de basis bestaat uit Beyers Jan Keen Superlight en dertig procent Paddy. Dit bleek een gouden greep, de duivinnen trainden hard en presteerden meteen erg goed. Daarnaast werd er vanaf toen vrijwel alleen nog met tien duivinnen gevlogen. Gemiddeld vlogen de duivinnen in 2021 90% prijs over het hele seizoen!

In 2022 werd het systeem verder geperfectioneerd wat leidde tot prachtige resultaten (zie prestaties). Ook nu vlogen de duivinnen wederom een hoog prijspercentage van 84%. Iets minder dan in 2021, mogelijk een gevolg van het inhouden van de Olympiade duif en het verliezen (rover) van de zus van "Andrea's Choice", de "20", die in 2021 nog duifkampioen natour geworden was.

In 2023 wordt niet deelgenomen aan de wedvluchten en ligt de focus op het kweken van duiven.